جهانی شدن شرکت محرک توسعه مالی در دنیای جدید است

اولین کنفرانس راهکارهای توسعه‌ی کارآفرینی بین‌الملل

در ادامه این کنفرانس دکتر محمدرضا کاباران‌زاد به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: ما باید با مفاهیم کارآفرینی بین المللی بیشتر آشنا شویم چراکه پیش از هر ورودی باید درک صحیحی از آن مفاهیم وجود داشته باشد.

کاباران‌زاده در ادامه گفت: جهانی شدن محرک پیشرفت تکنولوژیک و توسعه مالی در دنیای جدید است که فهم آن تجزیه و تحلیل های خاص و تخصصی‌ای از ضرورت‌های آن است.

وی گفت: وقتی ما بخواهیم جهانی شویم باید نرخ توازن‌های بین‌المللی را بشناسیم. همچنین ما برای ورود به یک جامعه و جذب بازار آن باید درکی از نیازهای آن جا و شناختی دقیق در مورد آن بازار دست یابیم.

کاباران‌زاده افزود: مدیران ما متاسفانه محلی فکر می‌کنند و جهانی عملی می‌کنند و از همین روی است که نتیجه‌ای نصیبمان نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *