کمیته‌ی علمی

مقالات پذیرفته شده در
کنفرانس راهکارهای توسعه‌ی کارآفرینی بین‌الملل

۱۸ اسفند, ۱۳۹۷

مقاله بنگاه

نویسنده: حامد مجتهدی
۱۳ اسفند, ۱۳۹۷

مقاله جهانی‌سازی و اقتصاد کلان

نویسنده: فاطمه هاشمی
۹ اسفند, ۱۳۹۷

مقاله نقش گروه کارآفرینان در توسعه کارآفرینی

نویسنده: محمد امین‌نژاد
۹ اسفند, ۱۳۹۷

مقاله شناخت بازارهای آمیخته با نگاه کارآفرینی بین‌الملل

نویسنده: محمدی عثمان‌وندی
۹ اسفند, ۱۳۹۷

مقاله شبکه‌های کسب و کار بین‌المللی و عوامل موثر بر موفقیت آن‌ها

نویسنده: مهرداد جمالی
۹ اسفند, ۱۳۹۷

مقاله مکانیزم‌های ارزیابی بازارهای هدف در کارآفرینی بین‌الملل

نویسنده: ساناز نبویان