خبرها و رویدادها

۸ اسفند, ۱۳۹۷

تجارت بین‌الملل و ضرورت تغییر نگرش به منافع ملی

حسن محمدی مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات شرکت شستا گفت موضوع فرهنگ در جهانی شدن شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد و اگر دقت لازم در تصویرسازی از […]
۸ اسفند, ۱۳۹۷

جهانی شدن شرکت محرک توسعه مالی در دنیای جدید است

در ادامه این کنفرانس دکتر محمدرضا کاباران‌زاد به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: ما باید با مفاهیم کارآفرینی بین المللی بیشتر آشنا شویم چراکه پیش از […]