دومین کنفرانس راهکارهای توسعه‌ی کارآفرینی بین‌الملل

(با رویکرد جهانی‌سازی شرکت‌ها)

ساختار اجرایی کنفرانس


  • دبیر کنفرانس: دکتر جمشید عدالتیان
  • دبیر علمی: دکتر محمد امین‌نژاد
  • دبیر اجرایی: دکتر حامد مجتهدی
نام و نام‌خانوادگی مدرک تحصیلی عنوان اجرایی
محمد سخایی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی مدیر دبیرخانه علمی
سید محمد حسین نعمتی کارشناس ارشد مدیریت دولتی مدیر اجرایی
وحید قربانی کارشناس ارشد ارتباطات مدیر تبلیغات و ستاد خبری
علیرضا امیدوند کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات مدیر فنی
محسن زارع مقدم کارشناس ارشد مدیریت مالی مدیر مالی و اسپانسرینگ